Fysioterapia

Home / Fysioterapia

Toteutamme fysioterapiaa sekä tuki- ja liikuntaelinongelmaisille että neurologisille asiakkaille.

Tuki- ja liikuntaelin fysioterapiassa tavoitteena on edistää asiakkaan terveyttä, liikkumis- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia. Fysioterapialla pyritään poistamaan tai lievittämään sekä ennaltaehkäisemään fyysisen toiminnan häiriöitä kuten liikerajoituksia ja kipua.

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on parantaa tai turvata asiakkaan itsenäistä toiminta- ja liikuntakykyä sekä työkykyä. Fysioterapian tarkoituksena on, että asiakas pystyisi työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Ensimmäisellä fysioterapiakäynnillä suoritetaan fysioterapeuttinen tutkimus, jonka tarkoituksena on kartoittaa tekijät, jotka aiheuttavat rajoituksia asiakkaan toimintakykyyn ja terveyteen. Fysioterapian tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa ja fysioterapiajakso suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan voimavarat ja toiveet huomioiden. Fysioterapiajakson lopussa arvioidaan fysioterapian vaikuttavuutta ja annetaan asiakkaalle ohjeet fysioterapiassa saavutetun hyödyn ylläpitämiseksi. Tarvittaessa kirjoitamme fysioterapiapalautteen. Suoritamme fysioterapiaa myös kotikäynteinä.

Fysioterapia sisältää

  • Terapeuttista harjoittelua (esim. aktiiviset ja passiiviset liikkuvuusharjoitteet, lihasvoimaharjoitukset, tasapaino- ja kehonhallintaharjoitukset, ergonomian opastus).
  • Manuaalista terapiaa (hieronta, mobilisointi, faskiakäsittelyt, MST).
  • Fysikaalista hoitoa (lämpö- ja sähköhoidot sekä parafiinihoidot).
  • Ohjausta sekä neuvontaa.
  • Henkilökohtaiset kotiharjoitusohjeet.
  • Fysioterapian tukena voidaan käyttää esim. kinesioteippausta.

Fysioterapeuttinen neuvonta sisältää fysioterapeuttisen tutkimisen, jonka pohjalta laaditaan ja ohjataan yksilöllinen harjoitusohjelma.